úterý 17. února 2015

Změna správce, platby záloh

Vážení spoluvlastníci,

k 1.1. došlo ke změně správce našeho domu na společnost R3 Group. Našeho správce můžete kontaktovat telefonicky na čísl840 126 126, nebo na email praguetowers@r3group.cz. Osobní správkyně našeho domu je Mgr. Ivana Pitrová.

Na základě opakovaných dotazů upozorňujeme, že v souvislosti se změnou správce nedochází ke žádné změně v platbách záloh.


Dear owners,

the new company R3 Group has been managing our building since 1st January 2015. You can contact them via telephone 840 126 126 or via email praguetowers@r3group.cz. Our personal manager is Mgr. Ivana Pitrová.

Following questions from several owners, we would like to notify, that there is no change in payments for building management connected with the change of the management company.