středa 3. prosince 2014

Informace o správě domu

Vážení spoluvlastníci a obyvatelé domu,

zde si můžete stáhnout informační leták, který byl též vložen do Vašich schránek. Dočtete se zde aktuální informace o správě našeho domu.

Upozornění: V tištěné verzi se nachází chyba ve 3. odstavci. Popisované kroky byly zahájeny na základě reklamací k vyúčtování za rok 2013, které bylo vyhotoveno v roce 2014, nikoli na základ reklamací k vyúčtování za rok 2014, které teprve bude vytvořeno příští rok.

Výbor SVJ

Dear owners and residents,

we have prepared an information leaflet, which you can find in your letter boxes. You can download the English version here.

The committee