úterý 12. srpna 2014

Požární kontrola

Vážení spoluvlastníci a obyvatelé domu,

V návaznosti na proběhlou požární kontrolu našeho domu bychom chtěli upozornit na některé nedostatky, které nám byly vytčeny.:

1) Veškeré dveře v našich společných prostorách jsou požárními dveřmi. Je proto nezbytné, aby nebyly blokované v otevřené poloze různými klíny a jinými blokádami, nebo ohýbáním ramen zavírání. Jinak hrozí rychlé šíření požáru, případně vznik komínového efektu. V případě požární kontroly hrozí pokuta až 250 000 Kč (za každé jednotlivé otevřené dveře).

2) Chodby a schodiště jsou požárními únikovými cestami, musí tedy zůstat volné. Za botníky, odložená jízdní kola, pytle s odpadky apod. hrozí opět pokuta až 250 000 Kč.

3) V garáži nesmí být umístěny žádné hořlavé předměty - pneumatiky, papírové krabice nebo nádoby s kapalinami atd.

Předměty, které budou na chodbách nebo v garážích nalezeny budou zlikvidovány.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o první kontrolu tohoto druhu, nebyla nám udělena tentokrát pokuta. V případě, že se tyto nedostatky vyskytnou i při příští kontrole, bude případná pokuta vymáhána po vinících.

Výbor SVJ