čtvrtek 17. dubna 2014

Oznámení - roznášení hlasovacích lístků a materiálů ke korespondenčnímu hlasování dne 23.4.2014

Vážení obyvatelé domu,

Shromáždění vlastníků konané dne 10. 4. 2014 nebylo usnášeníschopné a nebylo tak možné hlasovat o důležitých skutečnost v působnosti shromáždění, bez nichž je ohrožena řádná správa domu a pozemku.

Členové výboru proto budou dne 23. 4. 2014 v době od 18,00 do 21,00 hod. roznášet po jednotlivých bytech a ateliérech hlasovací lístky spolu s materiály ke korespondenčnímu hlasování. Z uvedeného důvodu Vás prosíme, abyste se v uvedený den a hodiny zdržovali doma.

Členové výboru se takto rozhodli v zájmu všech vlastníků jednotek, kterým tím šetří jejich čas i peníze.

Ing. Ivo Uhlíř
předseda výboru