středa 23. srpna 2017

Nový správce rezidence Prague Towers

Vážené vlastnice a vážení vlastníci,

SVJ pro dům Tlumačovská 2766 ukončilo na základě mandátu shromáždění k 30. 6. 2017 spolupráci se správcovskou společností R3group a od konce června probíhá intenzivní proces přebírání celé agendy správy domu. Novým správcem domu je od 1. 7. 2017 společnost KORBEL facility. Prosíme vás, abyste se ve věcech správy domu obraceli již na nového správce.

Upozorňujeme, že bankovní účet číslo 6535800028/5500 vedený u Raiffeisenbank je účtem SVJ (nikoli účtem správce) a zůstává nadále v platnosti. Na způsobu placení záloh se tedy nic nemění.

Až proběhne předání všech podkladů mezi správci, tak všichni vlastníci obdrží od nového správce evidenční listy, jejichž součástí bude přihlašovací jméno a heslo na webové stránky iDES (internetový domovní a evidenční systém). V aplikaci jsou k nahlédnutí nejen evidenční listy, všechny dokumenty k domu a přehled plateb, ale systém funguje i jako nástěnka s aktualitami, nebo jako platforma pro hlášení závad. V nutných případech se individuálními dotazy do doby spuštění systému se prosím obracejte přímo na správce.

Kontakty na nového správce domu:

kancelář: Výstavní 169/20, 149 00 Praha 4 – Háje
úřední hodiny Po 08:00 – 16:00, St 10:00 - 18:00
(osobní návštěvy si lze sjednat telefonicky nebo e-mailem)
tlumacovska@korbelfc.euwww.korbelfc.cz
+420 603 911 519

Technik (7:00 – 18:00 hodin) +420 603 911 519 tlumacovska@korbelfc.eu
Ing. Rostislav Korbel – jednatel +420 603 418 441 korbel@korbelfc.cz
Martina Vernerová - předpis plateb +420 731 942 382 vernerova@korbelfc.eu
Jitka Korbelová - účetní +420 605 941 115 korbelova@korbelfc.eu
Ing. Jan Voborník – technik +420 607 013 260 vobornik@korbelfc.eu
Mgr. Jan Bulíř – právník +420 733 736 166 bulir@korbelfc.eu

HAVARIJNÍ SLUŽBA JANPE s.r.o +420 602 667 667 (17:00 - 7:00 hodin)
(havárie rozvodů vody, kanalizace, elektroinstalací a ostatních technických záležitostí)

Věříme, že se proces změny správce a převzetí celé správcovské agendy podaří v blízké době úspěšně dokončit a výsledkem bude kvalitnější správa a spokojení vlastníci.

výbor SVJ

Rezidence Prague Towers na Facebooku

Vážení vlastníci a obyvatelé domu,

přidejte se k uzavřené skupině na Facebooku a sdílejte veškeré informace o našem domě. Skupinu Rezidence Prague Towers najdete na adrese https://www.facebook.com/groups/rezidencepraguetowers/.

výbor SVJ

úterý 25. srpna 2015

Nefunkčnost stránek a emailu

Vážení spoluvlastníci

omlouváme se za dočasnou nefunčknost našich stránek během léta. Nyní jsou již stránky v provozu a během několika dní by měl být plně spolehlivý i email výboru. Se svými požadavky se nicméně i tak můžete obracet předně na našeho správce, společnost R3 Group, na email praguetowers@r3group.cz.

Výbor SVJ

úterý 17. února 2015

Změna správce, platby záloh

Vážení spoluvlastníci,

k 1.1. došlo ke změně správce našeho domu na společnost R3 Group. Našeho správce můžete kontaktovat telefonicky na čísl840 126 126, nebo na email praguetowers@r3group.cz. Osobní správkyně našeho domu je Mgr. Ivana Pitrová.

Na základě opakovaných dotazů upozorňujeme, že v souvislosti se změnou správce nedochází ke žádné změně v platbách záloh.


Dear owners,

the new company R3 Group has been managing our building since 1st January 2015. You can contact them via telephone 840 126 126 or via email praguetowers@r3group.cz. Our personal manager is Mgr. Ivana Pitrová.

Following questions from several owners, we would like to notify, that there is no change in payments for building management connected with the change of the management company.

středa 3. prosince 2014

Informace o správě domu

Vážení spoluvlastníci a obyvatelé domu,

zde si můžete stáhnout informační leták, který byl též vložen do Vašich schránek. Dočtete se zde aktuální informace o správě našeho domu.

Upozornění: V tištěné verzi se nachází chyba ve 3. odstavci. Popisované kroky byly zahájeny na základě reklamací k vyúčtování za rok 2013, které bylo vyhotoveno v roce 2014, nikoli na základ reklamací k vyúčtování za rok 2014, které teprve bude vytvořeno příští rok.

Výbor SVJ

Dear owners and residents,

we have prepared an information leaflet, which you can find in your letter boxes. You can download the English version here.

The committee

neděle 28. září 2014

Čištění garáží

Vážení obyvatelé,

strojové čištění podzemní garáže proběhne ve pondělí 29.9.2014 (-3. a -2. patro) a v úterý 30.9.2014 (-2. a -1. patro) vždy od 8:00 do 16:00. Prosíme o vyklizení Vašich parkovacích stání. Uživatele uzavřených parkovacích stání prosíme taktéž o jejich uvolnění a otevření.

Děkujeme


Dear residents,
Cleaning of the underground parking will take place on 29/09/2014 (floors -3 and -2) between 8 am – 4 pm and on 30/09/2014 (floors -2 and -1) between 8 am – 4 pm.

Please make sure you clear your parking lots during those times.

Thank you!

středa 17. září 2014

Úklid prostoru pro odpady

Vážení spolubydlící,
včera bylo provedeno vyčištění prostoru na kontejnery na odpad včetně umytí kontejnerů. Žádáme všechny, aby se snažili v tomto prostoru udržovat pořádek a neodkládali odpad mimo kontejnery. Odpad odložený mimo kontejnery nebude popeláři odvezen.
Výbor SVJ